Zarządzenie nr 8 Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2020 roku

Zarządzenie nr 8 Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2020 roku

w oparciu o §6 oraz § 33 zarządzenia Nr 15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 29 maja 2020 roku. zarząd się co następuje:

§ 1

  1. Korespondencja kierowana do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, podlega obowiązkowej kwarantannie na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 16 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 29 maja 2020 roku.
  2. Wnioski o wpis w księdze wieczystej, w dniu wpływu do sądu, przed złożeniem w miejscu odbywania kwarantanny, podlegają oznaczeniu prezentatą z datą i minutą ich wpływu i zarejestrowaniu w dzienniku ksiąg wieczystych, celem zamieszczenia w odpowiednim dziale księgi wieczystej informacji o wniosku w formie wzmianki - stosownie do treści przepisu art. 6267 k.p.c.
  3.  Rejestracja wniosku o wpis w księdze wieczystej w dniu jego wpływu do sądu ogranicza się do czynności jedynie koniecznych do zamieszczenia wzmianki i odbywa się z bezwzględnym zachowaniem zasad sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny określonych w § 2 powołanego w punkcie 1 zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 roku.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 8 Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d