ZARZĄDZENIE Nr 4 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 4

Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
oraz

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie Zarządzenia nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP zarządza się:

§1

Wprowadzić w trybie natychmiastowym od dnia 26 czerwca 2020 r. od godziny 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r. , do godziny 23:59 drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim- oraz podjęcie i realizację zadań zgodnie z opracowanymi Modułami Zadaniowymi dla drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

§2

Zobowiązać Pana Marka Piotrowskiego - Kierownika Sekcji Informatycznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do realizacji zadań w zakresie drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) oraz do składania raportów dobowych. Zobowiązać Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej do przekazania informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 4 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-26
Publikacja w dniu:
2020-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-26
Publikacja w dniu:
2020-06-26
Opis zmiany:
b/d