Zarządzenie nr 3 - z dnia 2019-10-28

ZARZĄDZENIE Nr 3

Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 28 października 2019 r.

 

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej wprowadzonym zarządzeniem nr A-02-10-12/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej.

 

§ 2

Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Uchyla się zarządzenie nr 10/2016 r. Prezesa Sadu Rejonowego we Lwówku Śląskim z dnia 13 września 2016 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

 

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i podlega publikacji na portalu wewnętrznym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim (w sposób przyjęty w sądzie) oraz Portalu Informacyjnym.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3 - z dnia 2019-10-28

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d