ZARZĄDZENIE nr 22/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE nr 22/2020
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie wstrzymania wysyłania i przyjmowania korespondencji w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, na podstawie

  • art.22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.)
  • § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U z 2020r., poz.433),
  • § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141).

zarządzam

§1

Wstrzymanie na okres do 11 maja 2020r. w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim, wysyłania wszelkiej korespondencji z Sądu i przyjmowania korespondencji kierowanej do Sądu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1)      ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim,

2)      publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

3)       zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE nr 22/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-06
Publikacja w dniu:
2020-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d