Zarządzenie Nr 16 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr 16 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
oraz
Zarządzenie Nr 78 /2019 Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w dniu 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 22 § 1 i art. 31 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2019 r., poz. 52 ) w zw. z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zarządza się co następuje:

§1

W dniu 30 grudnia 2019 r. ( poniedziałek ) czas urzędowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ustala się w godzinach od 7.15 do 15.15.

§2

Zarządzenie wchodzi wżycie w z dniem podpisania i podlega:
1.    ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
2.    publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
3.    umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 16 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-12-28
Publikacja w dniu:
2019-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-12-28
Publikacja w dniu:
2019-12-28
Opis zmiany:
b/d