Zarządzenie Nr 14 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr 14 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

oraz

Zarządzenie Nr 66 /2019
Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 27grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy pracowników Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 22 § 1 i art. 31 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019. poz. 52 ) oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U.2019. poz. 1040) zarządza się, co następuje:

§1

1.    Ustala się w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim dzień wolny od pracy:
       a) dzień 27 grudnia 2019 r. ( piątek),
 

2.    W zamian za dzień wolny wymieniony w pkt 1:

a) dzień 7 grudnia 2019 r. ( sobota) - ustala się dniem pracującym

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1.    ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

2.    publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

3.    umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 14 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andżelika Burdukiewicz
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andżelika Burdukiewicz
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andżelika Burdukiewicz
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andżelika Burdukiewicz
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d