ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 06 maja 2020r.

w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz działaniami zapobiegającymi
rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19,

w sprawie ustalenia godzin urzędowania w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim,

na podstawie ani: 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) w zw. z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141), zarządza się co następuje:

§1

Od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie czas urzędowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ustala się w godzinach od 7.15 do 15.15.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

  1. ogłoszeniu w na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim,
  2. publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
  3. umieszczeniu na tablicy‘ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-06
Publikacja w dniu:
2020-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-06
Publikacja w dniu:
2020-05-06
Opis zmiany:
b/d