Zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim

 

Zarządzenie Nr 8 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

 

oraz

 

Zarządzenie Nr 45 /2019  Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 29 lipca 2019 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w dniach 29-30 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 i art. 31 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., poz. 52) oraz § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), art. 207 § 1 i 2 Kodeksu Pracy zarządza się co następuje:

§1

Z uwagi na wysoką temperaturę, czas pracy pracowników Sądu Rejonowego wLwówku Śląskim pracujących w pomieszczeniach nieklimatyzowanych zostaje skrócony w dniach 29-30 lipca 2019r. do godziny 14.15 - bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku istotnej zmiany pogody (kilkustopniowego spadku temperatury) praca będzie odbywać się w normalnych godzinach.

§2

1. Czas pracy określony w § 1 nie dotyczy osób odbywających i obsługujących sesje • i posiedzenia - do czasu ich zakończenia.

  1. 2.    W celu nieprzerwanej pracy Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim zarządzam dyżury w sekretariatach Wydziałów/Oddziałów.

§3

Zarządzenie wchodzi wżycie w dniu 29 lipca 2019 r. i podlega publikacji na portalu Intranetowym

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d