Zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr 11 /2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
oraz
Zarządzenie Nr 58 /2019
Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
w dniach 28-30 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 22 § 1 i art. 31 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., poz. 52) oraz § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. I). 2019 r., poz. 1141 ), art. 207 § 1 i 2 Kodeksu Pracy zarządza się co następuje:
§1
Z uwagi na wysoką temperaturę, czas pracy pracowników Sądu Rejonowego w
Lwówku Śląskim pracujących w pomieszczeniach nieklimatyzowanych zostaje skrócony w dniach 28-30 sierpnia 2019r. do godziny 14.15 - bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku istotnej zmiany pogody (kilkustopniowego spadku temperatury) praca będzie odbywać się w normalnych godzinach.
§2
1. Czas pracy określony w § 1 nie dotyczy osób odbywających i obsługujących sesje ' i posiedzenia - do czasu ich zakończenia.
2. W celu nieprzerwanej pracy Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim zarządzam dyżury w sekretariatach Wydziałów/Oddziałów.
§3
Zarządzenie wchodzi wżycie w dniu 28 sierpnia 2019 r. i podlega publikacji na
portalu intranetowym.

Rejestr zmian dla: Zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d