WYDZIAŁY

Sąd Rejonowy dzieli się na 4 wydziały :

 • I Wydział Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,
 • II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich do spraw :
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych i innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego


W Sądzie utworzone są ponadto :

 • Samodzielna Sekcja Administracyjna
 • Kasa


Przy Sądzie działa Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim posiada NIP 6161558236

Rejestr zmian dla: WYDZIAŁY