Sygn. akt I Ns 207/18

Sygn. akt I Ns 207/18

 

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2018 roku w Lwówku Śląskim

sprawy z wniosku Anny Kramer przy udziale Zofii Teresy Naglak, Małgorzaty Zofii Odyjas, Eve Agnieszki Goodall, Sophie Anne Goodall i Loganʼa Thomasʼa Goodall, o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie inwentarza po Zdzisławie Józefie Naglaku postanawia:

I/ sporządzić spis inwentarza spadku po Zdzisławie Józefie Naglaku zmarłym dnia 26.05.2015 roku w Wodzisławiu Śląskim posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wodzisławiu Śląskim;

II/ na podstawie art. 637 par. 3 k.p.c. w zw. art. 6381par. 1, par. 2 pkt 1 i 2 k.p.c. oraz par. 4 k.p.c. zarządzić umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ogłoszenie o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim postanowienia o sporządzaniu spisu inwentarza po Zdzisławie Józefie Naglaku, posiadającym numer PESEL 55092002191, ostatnio stale zamieszkałym w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. 26 marca 13/16, zmarłym w dniu 26.05.2015 r., wraz z pouczeniem, że osoby wskazane w art. 637 par. 1 k.p.c. (to jest, ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo ten kto jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 207/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d