Sygn. akt I C 1163/18

Sygn. akt I C 1163/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 3 grudnia 2018 r. 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w Wydziale I Cywilnym Jędrzej Barczewski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. w Lwówku Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości przy ul. Stogryna 1 w Lwówku Śląskim przeciwko Robertowi Bartłomiejowi Zającowi o zapłatę;

 na podstawie art. 144 § 1, § 2 i § 3 k.p.c., zarządza: 

  1. ustanowić dla pozwanego Roberta Bartłomieja Zająca – ostatnio stale zamieszkałego przy ul. 10 Dywizji 3A/1, 59 – 600 Lwówek Śląski, którego miejsce pobytu nie jest obecnie znane, kuratora w osobie adwokata Piotra Klebanowicza – adres kancelarii: ul. Malinowskiego 27 lok. nr 2, 59 – 600 Lwówek Śląski;
  2. publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zawłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu;
  3. uzależnić skuteczność doręczeń od upływu dwóch miesięcy od chwili wywieszenia obwieszczeń.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I C 1163/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d