Sekcje

SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik Sekcji
 Andżelika Burdukiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat,  ul. Jaśkiewicza 12
tel. +48 75 646 94 64
fax. +48 75 646 94 80
e-mail: Kliknij aby zobaczyć
pokój 204 (I piętro)
Przyjmowanie interesantów - codziennie od 7:15 do 15:15

 

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji Administracyjnej  należą :

 • prowadzenie sekretariatu prezesa Sądu
 • sprawy organizacji wewnętrznej sądu, w tym sprawy ławników,
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • sprawozdania statystyczne o ruchu spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości
 • prowadzenie rejestrów spisów spraw należących do zakresu działania Sekcji,
 • prowadzenie repertorium „SK”
 • prowadzenie list biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • sprawy zaopatrzenia w materiały niezbędne do pracy sądu,
 • administracja terenu, budynków pomieszczeń sądowych oraz dbałość o ich właściwe wyposażenie i estetyczny wygląd,
 • nadzór nad pracą archiwum zakładowego
 • sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Rejestr zmian dla: Sekcje