Punkt Obsługi Interesantów

Punkt Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim funkcjonuje w Biurze Podawczym i przyjmuje:

- pisma i wnioski procesowe w sprawach wydziałów I Cywilnego, II Karnego i III Rodzinnego i Nieletnich

- korespondencję wewnętrzną

- listy polecone

Biuro nie udziela informacji dotyczących spraw w poszczególnych wydziałach sądu.

Pisma i wnioski w sprawach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje sekretariat wydziału mieszczący się w budynku przy al. Wojska Polskiego 7