Portal informacyjny

Portalu Informacyjny to serwis internetowy dostępny pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie, obejmujący swym działaniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oraz sądy działające w jego obszarze. Aktualna lista sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego dostępna jest w serwisie na podstronie „Wykaz sądów”.