Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Sygnatura akt I Ns 41/19 - ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 41/19

                                                          Dnia 6 maja 2019 r.

  P O S T A N O W I E N I E

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny

  w składzie

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. w Lwówku Śląskim

  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wąskiej 1 w Gryfowie Śląskim o ustanowienie kuratora spadku po Marii Kalecie;

  Czytajwięcejo:
 • Konkurs dla pracownika na zastępstwo - zakończenie I etapu

  Uchwała do protokołu Komisji konkursowej

  z dnia 26 kwietna 2019 r.

  w sprawie  konkursu w celu zatrudnienia pracownika

  na stanowisko protokolanta (umowa na zastępstwo)

  w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 406/16 - licytacja

  I Co 406/16

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz.11:30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 496/18 - licytacja II

  I Co 496/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz.11:15

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 496/18 - licytacja I

  I Co 496/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 11:00

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo: