Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygnatura akt I Ns 41/19 - ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 41/19

                                                          Dnia 6 maja 2019 r.

  P O S T A N O W I E N I E

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny

  w składzie

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. w Lwówku Śląskim

  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wąskiej 1 w Gryfowie Śląskim o ustanowienie kuratora spadku po Marii Kalecie;

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 778/18 - licytacja

  I Co 778/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

  że w dniu 29 maja 2019r. o godz.13:00

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 713/18 - licytacja

  I Co 713/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,  że w dniu 22.05.2019r. o godz.13:30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 497/17 - licytacja

  I Co 497/17

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 28 V 2019r. o godz.14:30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 496/18 - licytacja I

  I Co 496/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 11:00

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 496/18 - licytacja II

  I Co 496/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz.11:15

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 406/16 - licytacja

  I Co 406/16

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

  że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz.11:30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 301 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 207/18

  POSTANOWIENIE

  Dnia 30 listopada 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2018 roku w Lwówku Śląskim

  sprawy z wniosku Anny Kramer przy udziale Zofii Teresy Naglak, Małgorzaty Zofii Odyjas, Eve Agnieszki Goodall, Sophie Anne Goodall i Loganʼa Thomasʼa Goodall, o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie inwentarza po Zdzisławie Józefie Naglaku postanawia

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 348/18

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w  Lwówku Śląskim  (sąd spadku) ogłasza

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych