Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygnatura akt I Ns 41/19 - ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 41/19

                                                          Dnia 6 maja 2019 r.

  P O S T A N O W I E N I E

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny

  w składzie

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. w Lwówku Śląskim

  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wąskiej 1 w Gryfowie Śląskim o ustanowienie kuratora spadku po Marii Kalecie;

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych