Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • sygn. akt I Co 709/18 - licytacja

  I Co 709/18 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 V 2019r.  o godz. 14:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się ...

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 489/17 - licytacja

  sygn. akt I Co 489/17 - O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 V 2019r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się ...

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt Co 24/18 - licytacja

   Co 24/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 8 V 2019r. o godz.14:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 69/18 - licytacja

  I Co 69/18

  O B W I E S Z C Z E N I E 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 27 III 2019r. o godz.13:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 194/18 - licytacja

  I Co 194/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 27.03.2019r. o godz. 12:00  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt I Co 658/18 - licytacja

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 8 V 2019r. o godz.13:30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

  Czytajwięcejo:
 • sygn. akt - I Co 190/18 obwieszczenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 8 V 2019r. o godz.13:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się                                  

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie - Sygn. akt I C 1410/18

  Sygn. akt I C 1410/18 - Z A R Z Ą D Z E N I E

  Dnia 14 lutego 2019 r. Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w Wydziale I Cywilnym Jędrzej Barczewski po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. w Lwówku Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku przeciwko Mateuszowi Krawieckiemu o zapłatę; na podstawie art. 144 § 1, § 2 i § 3 k.p.c., zarządza:

   

  Czytajwięcejo:
 • I Co 298/18 - licytacja

  I Co 298/18

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,

  że w dniu 27 III 2019r. o godz.12;30

  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

   

  D R U G A    L I C Y T A C J A

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 207/18

  POSTANOWIENIE

  Dnia 30 listopada 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2018 roku w Lwówku Śląskim

  sprawy z wniosku Anny Kramer przy udziale Zofii Teresy Naglak, Małgorzaty Zofii Odyjas, Eve Agnieszki Goodall, Sophie Anne Goodall i Loganʼa Thomasʼa Goodall, o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie inwentarza po Zdzisławie Józefie Naglaku postanawia

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych