Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

  Czytajwięcejo:
 • Licytacja lokalu mieszkalnego

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I C 1163/18

  Z A R Z Ą D Z E N I E

  Dnia 3 grudnia 2018 r. 

  Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w Wydziale I Cywilnym Jędrzej Barczewski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. w Lwówku Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości przy ul. Stogryna 1 w Lwówku Śląskim przeciwko Robertowi Bartłomiejowi Zającowi o zapłatę;

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 207/18

  POSTANOWIENIE

  Dnia 30 listopada 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Barczewski

  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2018 roku w Lwówku Śląskim

  sprawy z wniosku Anny Kramer przy udziale Zofii Teresy Naglak, Małgorzaty Zofii Odyjas, Eve Agnieszki Goodall, Sophie Anne Goodall i Loganʼa Thomasʼa Goodall, o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie inwentarza po Zdzisławie Józefie Naglaku postanawia

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 348/18

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w  Lwówku Śląskim  (sąd spadku) ogłasza

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych