Nabór na stanowisko sprzątaczki

OGŁOSZENIE
Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki
(w niepełnym wymiarze etatu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Codzienne wykonywanie czynności sprzątania pomieszczeń sądowych w sposób zabezpieczający porządek i czystość, tj.:
1. codzienne wycierania kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych i innego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
2. codzienne opróżnianie kubłów na śmieci z obowiązkowym zwróceniem uwagi na sortowanie,
3. codzienne odkurzanie powierzchni podłogowych oraz mycie podług na mokro,
4. codzienne zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych klatek schodowych i korytarzy,
5. Sprzątanie kotłowni i archiwum,
6. Okresowe mycie stolarki okiennej.

O przyjęcie na stanowisko może starać się osoba, która posiada:
1) wykształcenie zawodowe,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagane dokumenty
1. Podanie o pracę,
2. Kwestionariusz osobowy,
3. oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych
- niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4. oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy przesyłać w terminie do 15 stycznia 2018r. na adres na adres:
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Ul. Jaśkiewicza 12 59-600 Lwówek Śląski
lub składać bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki”
Kandydat, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym poinformowany telefonicznie.

Lwówek Śląski, dnia 9 stycznia 2018r.

Rejestr zmian dla: Nabór na stanowisko sprzątaczki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
b/d