Kontrola zarządcza 2017

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości dokumenty dotyczące kontroli zarządczej sądu:

1) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

2) sprawozdanie z wykonaniu planu działalności Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim za rok 2016

3) plan działalności Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim na rok 2017

4) raport z zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim za II kw. 2017 roku