Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - wyniki I etapu

Wyniki I etapu konkursu
na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim


W dniu 10.09.2018 r. w Sadzie Rejonowym w Lwówku Śl. odbył się I etap konkursu, tj. wstępna selekcja zgłoszonych kandydatur.
Komisja po podjęciu uchwały zwykłą większością głosów, obradowała w składzie: Przewodniczący Komisji:
Sędzia Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego Andrzej Lebica Członek Komisji:
Sędzia Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego Wioleta Bielińska Sekretarz Komisji:
Sędzia Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego Jędrzej Barczewski
Po analizie złożonych dokumentów, komisja zakwalifikował do II etapu konkursu następujących kandydatów:
Aleksandra Najwer
Komisja konkursowa zawiadamia, że pisemny konkurs odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. godz. 10.00 sala rozpraw nr 301, ui. Jaśkiewicza 12 Sąd Rejonowy Lwówek Śl.
Kandydatka proszona jest o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego. Powyższe akty prawne powinny być pozbawione komentarzy i notatek własnych.
Kandydatka proszona jest o zabrane ze sobą dowodu osobistego.
Na oryginale właściwe podpisy

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - wyniki I etapu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
wyniki