Konkurs dla pracownika na zastępstwo - zakończenie II i III etapu

Protokół z przeprowadzonego konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim 

W wyniku ogłoszenia konkursu na umowę zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim wpłynęło 2 oferty, w tym wszystkie oferty spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 1. Lista kandydatów biorących udział w konkursie:

 • Aneta Korol

 • Marek Kisilewicz

 1. Termin składania ofert: do 16 lipca 2019 r.

 2. W dniu 29 lipca 2019 r. komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji-Wioletta Rybiałek

 2. Sekretarz Komisji-Ewa Kapuśniak

 3. Członek Komisji - Beata Troszok

  Przeprowadziła praktyczny sprawdzian umiejętności.

  Do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zaproszono następujących kandydatów:

 • Aneta Korol

 • Marek Kisilewicz

W dniu 29lipca 2019 r. komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji-Wioletta Rybiałek

 2. Sekretarz Komisji -Ewa Kapuśniak

 3. Członek Komisji - Beata Troszok

  Przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne.

1. Kandydaci wyłonieni w drodze konkursu:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Marek Kisilewicz

9

2. Ponadto wyłoniono listę rezerwową kandydatów:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Aneta Korol

8

Protokół sporządziła:

(-)Podpisy członków komisji

Lwówek Śląski, dnia 29 lipca 2019r.

Rejestr zmian dla: Konkurs dla pracownika na zastępstwo - zakończenie II i III etapu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
konkurs 2019-07-29