Kasa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. została  zlikwidowana w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim kasa. Jej czynności zostały powierzone podmiotowi zewnętrznemu - Poczcie Polskiej. Od tego dnia wpłaty gotówkowe interesantów Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przyjmowane są nieodpłatnie w godzinach urzędowania placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

I. KONTA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław nr rachunku:

    82 1010 0055 1213 0050 4400 0001


2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław nr rachunku:

    55 1010 0055 1213 0050 4400 0002


3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław nr rachunku:

    28 1010 0055 1213 0050 4400 0003


4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław nr rachunku:

    98 1010 0055 1213 0050 4400 0004


5. Wpłaty do spraw będących we właściwości Księgi Należności (koszty sądowe, wpisy, grzywny i opłaty) numer rachunku:

    12 1010 0055 1213 0050 4400 0000


II. KONTO SUM NA ZLECENIE ( zaliczki na koszty postępowania sądowego) BANK NBP O/O Wrocław numer rachunku:

     41 1010 1674 0034 7613 9800 0000


III. KONTO SUM DEPOZYTOWYCH Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział banku Warszawa numer rachunku

      75 1130 1017 0021 1001 8090 0004


IV. KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław numer rachunku:

     60 1130 1033 0018 8160 7120 0001