IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
Al. Wojska Polskiego 7
59-600 Lwówek Śląski
tel. +48 75 647 87 11
e-mail ksiegi_wieczyste@lwowekslaski.sr.gov.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
tel./fax. +48 75 648 06 26

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek od 7:15 do 18:00
 • wtorek-piątek od 7:15 do 15:15
  pokój 6 (parter)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Wydziału

Referendarz Ewa OCHNIO

Przyjmowanie interesantów:

 • środa od 11:00 do 12:30
  pokój 13 (I piętro)

Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu się do sekretariatu wydziału z wyłączeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych. _______________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Kapuśniak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Właściwość rzeczowa

W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące:

 • zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych,
 • wydawania odpisów ksiąg wieczystych i odpisów dokumentów złożonych do ksiąg wieczystych,
 • ujawniania w księgach wieczystych zmian właściciela na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • wpisów hipotek,
 • ujawniania zmian w księgach wieczystych w zakresie położenia nieruchomości, podziału działek oraz zmiany ich powierzchni,
 • wykreślania ciężarów realnych (kwintale żyta), służebności osobistych, gruntowych.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim