III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 647 87 12
e-mail rodzinny@lwowekslaski.sr.gov.pl
pokój 12 (I piętro - budynek przy Al. Wojska Polskiego 7)
Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek od 7:15 do 18:00
 • wtorek-piątek od 7:15 do 15:15

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Wydziału
SSR Regina Lenartowicz

Przyjmowanie interesantów:

 • środa od 11:00 do 13:00

Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu się do sekretariatu wydziału z wyłączeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych. _______________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Beata Troszok

_______________________________________________________________________________________________________________________

Właściwość rzeczowa

W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są m. in. sprawy:

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:
  • o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów,
  • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
  • o unieważnienie uznania dziecka,
  • o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia,
  • o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego,
  • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
  • o ustanowienie opieki lub kurateli.
 • dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim