Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 12  (I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, Biuro Podawcze, Administracja)
oraz
Al. Wojska Polskiego 7 (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych)

59-600 Lwówek Śląski

godziny urzędowania Sądu:
Godziny urzędowania Poniedziałek 07:15 do 18:00.
Od wtorku do piątku 07:15 do 15:15.

WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 56
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72
e-mail: cywilny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
tel. +48 75 646 94 68
fax. +48 75 646 94 82
e-mail: karny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58
e-mail: rodzinny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
Al. Wojska Polskiego 7
59-600 Lwówek Śląski
Kierownik Wydziału
tel. +48 75 647 87 11
Biuro Podawcze Wydziału
tel. +48 75 648 06 26
e-mail: ksiegi_wieczyste@lwowekslaski.sr.gov.pl

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50

ADMINISTRACJA
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl

PREZES SĄDU REJONOWEGO we Lwówku Śląskim
Wioleta BIELIŃSKA – przyjmuje interesantów we środy od godz. 11.00 do 13.00
PRZEWODNICZĄCY I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów we środy : - od godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów we środy ; - w godz. Od 11.00.- 13.00
PRZEWODNICZĄCY III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY IV Wydz. Ksiąg Wieczystych przyjmuje Interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 12.30

KOMORNIK przy SĄDZIE REJONOWYM we LWÓWKU ŚLĄSKIM Małgorzata Powalska-Graba
z-ca komornika
Bartłomiej Graba
tel. 75 64 77 799

TELEFONY KONTAKTOWE

WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
fax. +48 75 646 94 82

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
tel. +48 75 647 87 11
tel. +48 75 648 06 24

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50

strona www:
 www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=5

redaktor BIP oraz strony internetowej:
Andżelika BURDUKIEWICZ

konto bankowe:
Koszty sądowe, wpisy, grzywny i opłaty
12 1010 0055 1213 0050 4400 0000
Zaliczki na biegłego i tłumacza
41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
Depozyty sądowe
75 1130 1017 0021 1001 8090 0004
Zajęcia komornicze
38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

NIP 6161558236

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania