24 grudnia 2018 roku - dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr 19/2018
Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
oraz
Zarządzenie Nr 88/2018
Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy pracowników Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz odstąpienia od obowiązku dyżuru pracowników Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w dniu 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 22 § 1 i art. 31 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018 r., poz. 23) oraz § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

1. Przypadający w poniedziałek dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) ustala się w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim dniem wolnym od pracy.
2. W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem pracującym 8 grudnia 2018 r. (sobota).

§2

W dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) czas urzędowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ustala się w godzinach od 7.15 do 15.15.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1. publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim;
2. ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim;
3. zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: 24 grudnia 2018 roku - dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d