Kontrola zarządcza 2017

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości dokumenty dotyczące kontroli zarządczej sądu:
1) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
2) sprawozdanie z wykonaniu planu działalności Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim za rok 2016
3) plan działalności Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim na rok 2017